انحرافات جنسیمقالات
موضوعات داغ

نمایشگری جنسی (عورت نمایی)

ارضاء جنسی با مشاهده ترس و تعجب قربانی

در انحراف نمایشگری جنسی (عورت نمایی)، مرد با نمایش غیرعادی عورت خود به فرد دیگر و مشاهده واکنش او، تحریک میشود و خود ارضایی میکند.

برای مثال یک مرد با یک پالتو بلند در پیاده رو یا گوشه پارک می ایستد. هنگام نزدیک شدن زنان یا نوجوانان از طریق باز کردن پالتو، عورت خود را نمایش می‌دهد. و با مشاهده ترس یا تعجب طرف مقابل به خودارضایی میرسد.

ابراز بی‌تفاوتی به این قبیل افراد، بدترین نوع پاسخ به آنهاست. و باعث میشود این افراد به هدف خود نرسند و دچار سرخوردگی و شکست شوند. چون هرگونه واکنش دیگر (از قبیل ترس و یا تعجب) باعث می‌شود آنها احساس لذت و ارضا جنسی کنند.

انحراف نمایشگری جنسی (عورت نمایی) عموما در مردان دیده میشود. در صورتی که زنی، ناحیه تناسلی خود را به نمایش بگذارد، احتمالا دچار اختلال اسکیزوفرنی یا بیماری دوقطبی است.

مشاهده بیشتر