درباره ما

داستان پولونکس

شرکت پولونکس در سال ۱۳۹۰ به منظور بررسی مشکلات جنسی مردم بومی منطقه خاورمیانه با همکاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه هایدلبرگ آلمان که یکی از مراجع اصلی پزشکی دنیاست و از نظر رتبه علمی بالاتر از آکسفورد می‌باشد همکاری خود را آغاز نمود.
هدف از این تحقیقات اول شناخت درست مشکلات جنسی مردم خاورمیانه با توجه به فرهنگ منحصر به فرد این منطقه در جهان و در ثانی ارایه محصولاتی نوترکیب که با استفاده از بروز ترین تحقیقات و بهره‌برداری از آخرین مقالات isi فرموله شده
جهت رفع مشکلات جنسی که در مرحله اول شناسایی و تفکیک شده
در این راستا حدود دو سال کار تحقیقاتی و علمی و تخصصی با کمک پزشکان در محدوده جغرافیایی خاورمیانه صورت به همراه کارآزمایی بالینی صورت گرفت در ایران هم این تحقیقات با کمک انجمن اورولوژی ایران و انجمن مامایی خراسان رضوی این تحقیقات صورت گرفت
و در نهایت یک سال بعد در سال ۱۳۹۳ اولین پارت این محصول به بازار ارایه گردید