ارسال سفارشات بالاتر از ۵۰۰ هزار تومان رایگان است!

انحرافات جنسی

پارافیلی، مهارگسیختگی جنسی یا انحراف جنسی، عبارتست از تجربه شدید برانگیختگی جنسی با شرایط، فانتزی‌ها، رفتارها یا افراد.

enemad-logo