انحرافات جنسیمقالات
موضوعات داغ

مالش‌دوستی یا تن‌مالی

فروتوریسم و انواع آن

خلاصه مقاله
  • در اختلال فروتریسم یا مالش دوستی، فرد از طریق تخیلات جنسی یا تماس اندام جنسی خود با بدن طرف مقابل برانگیخته میشود. این عمل بدون رضایت طرف مقابل و بیشتر در مکانهای عمومی و شلوغ انجام میشود.

اختلال تن مالی چیست؟

مالش دوستی یا تن‌مالی کردن دیگران (frotteurism)، یکی از انواع انحرافات جنسی است. افرادی که دچار این اختلال (پدوفیلیا) هستند، از طریق مالش اندام تناسلی خود به بدن دیگران به رضایت و لذت جنسی میرسند. اغلب اوقات، تن مالی کردن در مکان های عمومی و شلوغ و بدون رضایت فرد قربانی انجام میشود. رفتار فرد مبتلا به «مالش دوستی» طوریست که طرف مقابل حتی تصور وجود عمد در انجام آن را نمیکند. به همین دلیل اعتراضی هم نخواهد داشت.

معمولا انحراف موسوم به دستمالی کردن یا تاچیسم را هم در قالب پدوفیلیا مورد بررسی قرار میدهند. در اختلال دستمالی کردن، فرد مبتلا، از طریق مالش بدن طرف مقابل با دست سعی در لذت و رضایت جنسی دارد. معمولا در مکان های عمومی مثل پله برقی یا پیاده روهای شلوغ و یا در محل کار انجام میشود.

فرد مرتکب تن مالی، در هنگام مالش اندام تناسلی خود به دیگری، خود را در حال انجام عمل جنسی با او تصور میکند. اما در عین حال بسیار سریع عمل میکند و قبل از اینکه قربانی متوجه شود، از محل دور میشود.

متاسفانه افرادی که به این انحراف مبتلایند گاهی از کودکان به عنوان طعمه استفاده میکنند. آنها با دستمالی کردن اندام کودکان صدمات بزرگی به روحیه معصومشان  وارد میاورند.

گسترش تخیلات جنسی با مالش اندام خود به افراد غریبه، تجاوز به حقوق طرف مقابل و قابل مجازات است. اما معمولا این عمل در مکان های شلوغ مثل اتوبوس انجام میشود. به خاطر کوتاهی مدت زمان آن، قربانی اصلا متوجه آن نمیشود.

مجازات و درمان:

در صورتی که فرد قربانی، از تن مالی راضی نباشد، عمل فرد تن مال تجاوز به حقوق دیگران است. طبق قوانین دست درازی به حقوق افر اد قابل مجازات میباشد.

بعضی پژوهشگران، رصد دیگران هنگام تعویض لباس را نیز نوعی مالش دوستی یا تن مالی میدانند.

از این گرایش در روانپزشکی به فروتوریسم (frotteurism) یا مالش کامی نیز یاد میشود.

درمان این اختلال بسته به عامل آن، نیازمند گفتاردرمانی، رفتاردرمانی یا دارو درمانی است.

مشاهده بیشتر